Puppy’s van Mare en Enzo.  Geboren op 17-04-2021

                                           Alle puppen zijn verzegd

 

                 Mare

                  Enzo